تزریق چربی به باسن

تزریق چربی به باسن

افزایش حجم باسن توسط تزریق چربی یکی از روش های محبوب برای برجسته کردن باسن می باشد، تزریق چربی به باسن یک راه غیر تهاجمی برای رسیدن به اندام دلخواه می باشد.

پاسخ