ماندگاری-تزریق-چربی

ماندگاری-تزریق-چربی

ماندگاری تزریق چربی : به مرور زمان و افزایش عمر تغییراتی در انسان به وجود می آید که ایجاد چین و چروک بر روی پوست یکی از این تغییرات می باشد.

پاسخ