پیکرتراشی-چیست

پیکرتراشی-چیست

پیکرتراشی چیست ؟ به روش هایی که چربی های اضافی از مناطق مختلف بدن حذف می کنند و نهایتا زیبایی و تناسب اندام را برای افراد ایجاد می کنند پیکرتراشی می گویند.

پاسخ